Tin cậy

Wipeout

mark8
36.33MB
Tải về
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 1.4 3 năm trước

Mô tả của Wipeout

Say Hello to the BIG BALLS! Now you can tackle your favorite Wipeout obstacles on Android and pull off hilarious Wipeouts anywhere you go! Run, jump and dive through your favorite challenges from the hit TV show.

o Wiping out has never been this fun! Earn style points for every victory as well as every Wipeout

o Master classics like the Topple Towers and the infamous Big Balls, and face new challenges you've never seen before

o Choose from a range of wacky contestants with unique abilities to conquer courses in the quickest time

o New to Wipeout or just having an off day? No Problem! Hone your skills in Time Trial mode, and try to get the perfect run on every round

o Play through entire seasons including fan-favorite themes and locations such as Sports Night and Old MacBallsy

o Re-run your epic Wipeouts in super-slow motion: capture that perfect Wipeout moment and send a snapshot to your friends!

o Cash in your style points to unlock new shows, contestants, and power-up helmets

o Compete with your friends, earn achievements, and work your way up the score board as you face off against tougher and tougher contestants

Download Wipeout and bounce your way to victory today!

© 2012 ABC, Activision and Endemol. The ABC logo is a trademark of American Broadcasting Companies, Inc. All Rights Reserved. Endemol logo © and TM Endemol International, B.V. All rights reserved. © 2012 Activision Publishing Inc. Activision is a registered trademark of Activision Publishing, Inc. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

By downloading, installing or using this App, you agree to Activision’s privacy policy, as may be updated by Activision from time to time. Please visit http://www.activision.com/atvihub/privacy.do?sub=privacy to view Activision’s privacy policy.

To view the Activision Terms of Service, please visit http://s.activision.com/privacy/tos.html

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Say Hello to các quả bóng BIG! Bây giờ bạn có thể giải quyết những trở ngại Wipeout yêu thích của bạn trên Android và kéo giảm wipeouts vui nhộn bất cứ nơi nào bạn đi! Chạy, nhảy và lặn qua các thách thức yêu thích của bạn từ các chương trình truyền hình hit.

o Lau ra chưa bao giờ được vui vẻ này! Kiếm điểm phong cách cho mỗi chiến thắng cũng như mọi Wipeout

kinh điển o Thầy như Topple Towers và Big Balls khét tiếng, và phải đối mặt với những thách thức mới mà bạn chưa từng thấy trước đây

o Chọn từ một loạt các thí sinh wacky với khả năng độc đáo để chinh phục các khóa học trong thời gian nhanh nhất

o New để Wipeout hoặc chỉ có một ngày nghỉ? Không có vấn đề! Rèn luyện các kỹ năng của bạn trong chế độ chơi thử, và cố gắng để có được chạy hoàn hảo trên mỗi vòng

o Nghe thông qua toàn bộ mùa bao gồm quạt yêu thích chủ đề và địa điểm như Sports Night and Old MacBallsy

o Re ương wipeouts sử thi của bạn trong chuyển động siêu chậm: bắt những khoảnh khắc hoàn hảo Wipeout và gửi một bản chụp cho bạn bè của bạn!

o Tiền mặt tại điểm phong cách của bạn để mở khóa chương trình mới, các thí sinh, và mũ bảo hiểm năng lượng-up

o Cạnh tranh với bạn bè của bạn, kiếm được những thành tựu, và làm việc theo cách của bạn lên bảng điểm khi bạn đối mặt với các thí sinh khó khăn hơn và khó khăn hơn

Tải Wipeout và trả theo cách của bạn để chiến thắng ngày hôm nay!

© 2012 ABC, Activision và Endemol. Logo ABC là một thương hiệu của công ty phát thanh truyền hình Mỹ, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu. Endemol Logo © và TM Endemol International, BV Tất cả quyền được bảo lưu. © 2012 Activision Publishing Inc. Activision là một nhãn hiệu đã đăng ký của Activision Publishing, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.

Bằng cách tải về, cài đặt hoặc sử dụng ứng dụng này, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của Activision, như có thể được cập nhật bởi Activision theo thời gian. Vui lòng truy cập http://www.activision.com/atvihub/privacy.do?sub=privacy để xem chính sách bảo mật của Activision.

Để xem các Điều khoản Dịch vụ Activision, vui lòng truy cập http://s.activision.com/privacy/tos.html</div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Wipeout

4.55
480
5
374
4
12
3
85
2
3
1
6

Đánh giá Wipeout

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Wipeout, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng mark8
Cửa hàng mark8 801.08k 367.53M

Thông tin APK về Wipeout

Phiên bản APK 1.4
Khả năng tương thích Android 2.3.3+ (Gingerbread)


Tải về Wipeout APK
Tải về